IGK Group
IGK Group Meist Teenused
Geograafia Esileht
Uudised
Andmete analüüs
Online
Kontaktid
 
  Asute siinTeenused/Tooted / Võlgade sissenõudmise teenused/ Legal Collection
IGK Group/Russia
  Sisukaart
 Teenused
  Kohtuväline võlgade sissenõudmine  
  Kohtulik võlgade sissenõudmine
  Kontohaldus
  Õigusteenused
  Võlgade ennetamine
 Kohtulik võlgade sissenõudmine

Kui kohtuväline võlgade sissenõudmise protsess ei ole edukas, jätkame kliendi nõusolekul võlgade sissenõudmist kohtu kaudu või pankrotimenetlusega. Et aidata kliendil otsust langetada, koostame loetelu võimalikest kohtukuludest ning analüüsime kohtuasja võitmise võimalikkust. Meie ettevõtte advokaadid esitavad kliendi kohtuasja kohtule. Kohtuprotsessi edukuse tagamiseks peab klient omalt poolt esitama IGK Grupile kõik vajalikud dokumendid

Kohtumenetluse käik:

  • hagi esitamine võlgniku vastu;
  • kohtuotsuse teadasaamine;
  • kohtuotsuse täideviimine.
Klient peab tasuma juristi- ja kohtukulud jne vastavalt IGK Grupi esitatud arvele. Kõnealused kulud esitatakse hüvitamiseks võlgnikule nii suures mahus, kui kohaldatava seaduse alusel võimalik. Meie komisjonitasu määr ei sõltu kohtukuludest.

Ligikaudsed kohtukulud asjaomases piirkonnas on järgmised:

  • Riigilõiv, tavaliselt 5–10% võlasummast (erandina on riigilõiv Ukrainas 1%). Proportsionaalselt võrreldes on seega nii, et mida suurem on võlasumma, seda väiksem on riigilõiv.

  • Juristikulud sõltuvad samuti kohtuasja keerukusest, jäädes enamasti vahemikku 5–12% võlasummast. Enamikul juhtudel tuleb kõnealused summad tasuda ettemaksuna, välja arvatud juristikulud. Kui meie kliendi suhtes langetatakse positiivne kohtuotsus, peab võlgnik tasuma kõik kohtukulud, välja arvatud juristikulud.

IGK Grupi eesmärk on pakkuda klientidele tulemuslikku võlgade sissenõudmise teenust, et klient ei kaotaks väärtuslikku aega ega raha.
Lisateabe saamiseks palun võtke ühendust meie spetsialistidega
Tel. +37
2 6898725
office@
office@igk-group.ee
                 © 2011 Tere tulemast | Meist | Uudised | Andmete analüüs | GeograafiaSisukaart
                  Online | Teenused/tooted Kontaktid