IGK Group
IGK Group Meist Teenused
Geograafia Esileht
Uudised
Andmete analüüs
Online
Kontaktid
 
  Asute siinDokumendidVõlgade sissenõudmise tingimusedBaltimaades, Venemaal ja teistes SRÜ riikides, Kesk- ja Lääne-Euroopa riikides ning mujal maailmas registreeritud võlgu oleva ettevõtte võlgade sissenõudmisele kohaldatavad tingimused
IGK Group/Russia
  Sisukaart
  Dokumendid
  Võlgade sissenõudmise tingimused
 Baltimaades, Venemaal ja teistes SRÜ riikides, Kesk- ja Lääne-Euroopa riikides ning mujal maailmas registreeritud võlgu oleva ettevõtte võlgade sissenõudmisele kohaldatavad tingimused
Baltimaades, Venemaal ja teistes SRÜ riikides, Kesk- ja Lääne-Euroopa riikides ning mujal maailmas registreeritud võlgu oleva ettevõtte võlgade sissenõudmisele kohaldatavad tingimused
 1. 1. Kohtuväline võlgade sissenõudmine

  Tooprotsess on järgmine:

  1.1. tellimuse esitamine ja dokumentide üleandmine.

  1.2. tellimuse kättesaamise kinnitamine.

  1.3. dokumentide analüüs võlgade kättesaamise võimalikkuse hindamiseks

  1.4. võlgniku kindlakstegemine (vajadusel krediidiaruande koostamine).

  1.5. kindlaksmääratud maksetähtajaga võlanõudekiri.

  1.6. ühenduse võtmine telefoni ja kirja teel.

  1.7. võlgniku külastamine.

  1.8. võlgniku jälitamine.

  1.9. uuendamine uue teabe saamisel ning igakuised aruanded asjade seisu kohta.

  Võlgnikuga võetakse esmakordselt ühendust 24 tunni jooksul pärast juhtumi registreerimist!
  „Pole tulemust – pole tasu” põhimõte kehtib kõigis riikides!


 2. Kohtulik võlgade sissenõudmine

  Kui kohtuväline võlgade sissenõudmise protsess ei ole edukas, jätkame kliendi nõusolekul võlgade sissenõudmist kohtu kaudu või pankrotimenetlusega. Et aidata kliendil otsust langetada, koostame loetelu võimalikest kohtukuludest ning analüüsime kohtuasja võitmise võimalikkust. Meie ettevõtte advokaadid esitavad kliendi kohtuasja kohtule. Kohtuprotsessi edukuse tagamiseks peab klient omalt poolt esitama IGK Grupile kõik vajalikud dokumendid.

  Kohtumenetluse käik:

            hagi esitamine võlgniku vastu
            kohtuotsuse teadasaamine
            kohtuotsuse täideviimine

  Klient peab tasuma juristi- ja kohtukulud jne vastavalt IGK Grupi esitatud arvele. Kõnealused kulud esitatakse hüvitamiseks võlgnikule nii suures mahus kui see on kohaldatava seaduse alusel võimalik. Meie komisjonitasu määr ei sõltu kohtukuludest.

  Ligikaudsed kohtukulud asjaomases piirkonnas on järgmised:

  Riigilõiv, tavaliselt 5–10% võlasummast (erandina on riigilõiv Ukrainas 1%). Proportsionaalselt võrreldes on seega nii, et mida suurem on võlasumma, seda väiksem on riigilõiv.

  Juristikulud sõltuvad samuti kohtuasja keerukusest, jäädes enamasti vahemikku 5–12% võlasummast. Enamikul juhtudel tuleb kõnealused summad tasuda ettemaksuna, välja arvatud juristikulud. Kui meie kliendi suhtes langetatakse positiivne kohtuotsus, peab võlgnik tasuma kõik kohtukulud, välja arvatud juristikulud. Kõnealused arvutused on ligikaudsed, täpsed kulud saab kindlaks teha alles pärast konkreetse juhtumiga seotud dokumentide täielikku analüüsimist.


Lisateabe saamiseks palun võtke ühendust meie spetsialistidega
Tel. +37
2 6898725
office@
igk-group.ee
                 © 2008 Tere tulemast | Meist | Uudised | Andmete analüüs | GeograafiaSisukaart
                  Online | Teenused/tooted Kontaktid